Ngày thơ Việt Nam

Ngày thơ Việt Nam

Ngày thơ Việt Nam

Những tâm hồn dang tay chung nhịp khúc
Tết “Nguyên Tiêu” ngày “Thơ Việt” ra đời
“Ân Tình Không Phai” ghi dấu cuộc chơi
Xin mời “Thi Hữu” đến đây cùng đàm đạo.
Dù khác họ “Thanh xuân” hay “Phụ Lão”
Đã thả hồn đều mơ mộng như nhau
Muôn bài thơ là ngàn vạn sắc màu
Bao tâm trạng: thì bấy nhiêu vương vấn.
“Ân tình” ai ? bao năm hồi lại vãn
Để thơ nào mãi tìm bạn tâm giao
Tấm lòng khơi, thơ kia mãi ngọt ngào
Phải chăng là: “Không Phai” nên càng thắm!