Gắng làm những điều tốt

Gắng làm các điều thiện
Gắng tu các hạnh lành
Giữ tâm ý tịnh thanh
Phước trí sẽ viên thành.
Gắng nói lời từ ái
Tránh xa nghiệp sát sanh
Trãi tình thương muôn loại
Ta sẽ được an lành.
Gắng đừng nên sân hận
Luôn kìm chế bản thân
Biết nhân ra lỗi lầm
Sẽ xa dần khổ lụy.
Gắng đừng nên hoan phí
Sức khỏe và thời gian
Tuổi trẻ tu dễ dàng
Tâm sẽ được bình an.
Gắng giữ tâm thanh thản
Đừng phiền giận hoang mang
Nếu ta hằng cố gắng
Đời ta sẽ huy hoàng.