Những biện pháp làm giảm phá thai và phá thai không an toàn

Tuyên truyền giáo dục về áp dụng các biện pháp KHHGĐ

Nhằm làm giảm các trường hợp có thai ngoài ý muốn, việc tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là rất quan trọng. Đối tượng giáo dục có the là các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trẻ em tuổi vị thành niên. Các chương trình truyền thông, giáo dục có thể thực hiện ở trong nhà trường, thông qua các tố chức đoàn thế, chính quyền thực hiện tại nơi công cộng. Hình thức truyền thông có thê thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình…; các phương tiện nghe nhìn ở nơi công cộng như pa-nô, áp-phích, tờ rơi…

Tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là rất quan trọng

Tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là rất quan trọng

Nội dung thông điệp truyền thông công cộng cần đảm bảo như sau:

 • Phụ nữ phải hiểu được rằng, họ có quyền tự do quyết định và có trách nhiệm khi họ có con và không bi cưỡng bức hay ép buộc hoặc bị phân biệt hay bị bạo lực.
 • Sinh lý cơ bản về sinh sản bao gồm sự giải thích về sinh lý có thai, các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng thai nghén.
 • Biện pháp làm giảm thai nghén ngoài ý muốn, bao gồm cách tiếp cận tới các biện pháp tránh thai.
 • Các tình huông phá thai cho phép.
 • Tầm quan trọng của việc tìm kiếm địch vụ phá thai an toàn càng sớm càng tốt khi quyết định lựa chọn phá thai.

>>> Xem thêm: Cách khiến đàn ông thành người cha tốt / Xem sức hủy hoại ghê rợn của thuốc lá

 • Biết ở đâu và khi nào sẵn có dịch vụ phá thai và chi phí cần thiết để nhận dịch vụ.
 • Cách nhận biêt các biến chứng của sẩy thai và phá thai không an toàn; nơi cung cấp và khi nào cần tìm đến dịch vụ để điều trị các biến chửng đó.
 • Tầm quan trọng của việc điều trị sớm các biến chứng của phá thai.
 • Tư vấn cho trước và sau khi phá thai cũng rất quan trọng. Trưởc khi quyết định phá thai, người phụ nữ cần được tư vấn kỹ về lý do phá thai, thủ thuật, các tai biến có thể có, cách phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Cung cấp dịch vụ KHHGĐ và phá thai an toàn

Việc cung cấp dịch vụ phá thai là rất cần thiết để đảm bảo các thủ thuật phá thai an toàn. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giối, dịch vụ liên quan đên phá thai được cung cấp ở các tuyến như sau:

 • Các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông y tế công cộng về sức khoẻ sinh sản bao gồm cả KHHGĐ và phá thai.
 • Cung cấp các phương tiện tránh thai thích hợp dựa trên cộng đồng, bao gồm cả các biện pháp tránh thai khẩn cấp.

Đến những bệnh viện uy tín để được phá thai an toàn

Đến những bệnh viện uy tín để được phá thai an toàn

 • Tất cả các nhân viên y tê cộng đồng cần được huấn luyện đê cung cấp các thông tin về các dịch vụ phá thai hợp pháp và y tế tuyến trên.
 • Tất cả các nhân viên y tê cộng đồng cần được huấn luyện nhận biết được các biến chứng do phá thai và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.
 • Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để xử trí các biến chứng do phá thai không an toàn,
 • Tất cả các nhân viên ỵ tế cộng đồng và các thành viên trong cộng đồng khác (như công an, giáo viên) cần được huấn luyện nhận biết được các dấu hiệu phụ nữ bị cưổng bức tình dục để hướng dãn đến cơ sở y tế hoặc các dịch vụ xã hội phù hựp.
 • Tuyên chăm sóc sức khoẻ ban đầu

Cụ thể hoá việc phá thai bằng luật pháp và chinh sách

Phá thai không an toàn là một trong các nguyên nhân gây mắc bệnh và tử vong của phụ nữ, ngay cả khi được luật pháp cho phép trong nhiều tình huống tại nhiều nước trên thê giói. Nguyên nhân cơ bản là do các dịch vụ phá thai thường không săn có ngav cả khi luật pháp cho phép. Hội nghị ICPD + 5 đã khuyên nghị, trong điếu kiện phá thai không trái luật, hệ thống y tế cẩn đào tạo huấn luyện và trang bị cho người cung cấp dịch vụ y tế thực hiện các biện pháp cần thiết khác đê đảm bảo phá thai dễ tiếp cận vồ an toàn.