Điều tôi sợ nhất

Tôi sợ nhiều…bóng tối cõi lòng tôi.
Danh lợi mất…tôi xem rằng chưa mất.
Mất lương tri là mất đã nhiều rồi.
Nếu ai hỏi tôi ghét điều gì nhất ?
Ghét chính là đánh mất sự bình yên.

Nếu không thương tôi không ghét không phiền

Ước mong mở rộng tấm lòng

Ước mong mở rộng tấm lòng

Cứ thương ghét hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Nếu ai hỏi tôi về tình yêu chân thật?
Biết nhịn nhường sống chấp nhận lẫn nhau.
Nếu chói buộc làm người kia chật vật.
Hạnh phúc xong hành chiếc bóng khổ đau.
Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất?
Thưa chính là những trở ngại ,
Chướng duyên.

Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo.
Sớm quay về nẻo đạo, biết nhu khiêm.
Nếu ai hỏi tôi điều gì làm tôi thất vọng?
Đó chính là mơ mộng đổi thay đời.
Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng.
Thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi.
Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng?
Ước mong mình mở rộng tấm lòng hơn .
Cái tôi lớn đất trời thu nhỏ lại.
Tôi bé đi đời bát nhát yêu thương .!?